VISIE EN MISSIE

De opleidingsvisie van Herk Sport staat voor opbouwend, aanvallend en technisch verzorgd combinatievoetbal.

Om deze individuele ontwikkeling van onze spelers over de verschillende leeftijdscategorieën zo goed mogelijk te realiseren, staat de opleidingsvisie van het VFV/KBVB centraal.

De opleidingsvisie van Herk Sport en de opleidingsvisie van de VFV stemmen dan ook volledig overeen. Daarom zullen in de opleidingsvisie van Herk Sport veel punten identiek terug komen zoals in de opleidingsvisie van de VFV.

De opleidingsvisie van Herk Sport heeft uiteraard ook haar eigen accentpunten die verder ook zullen toegelicht zullen worden.

Binnen de opleidingsvisie vindt u een leerplan van de veldspelers en van de keepers terug maar we beperken ons hier tot de technische (basics), tactische (team-tactisch), fysieke en mentale aspecten per hoofdfase.

Het doel van ons opleidingsplan is te komen tot een uniforme aanpak op het gebied van trainingen, zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak. Uiteraard kan de trainer steeds zijn eigen accenten leggen.

Het werken in blokken (opwarming, wedstrijdvormen en tussenvormen) is hierbij van groot belang. Het is doelgericht en het waarborgt variatie. Er is een vooropgesteld trainingsschema en zo komen de verschillende facetten van het voetbalspel aan bod en dat voor de verschillende leeftijdscategorieën en niveaus.

De trainers zijn op de hoogte van het ‘leerplan’ en ‘opleidingsplan’ en zorgen voor de nodige feedback zodat de sportieve coördinatie, indien nodig, het leerplan kan aanpassen. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is tussen de sportief verantwoordelijken en de jeugdtrainers.

De opleidingsfilosofie van Herk Sport is zonevoetbal waarbij steeds fun en formation de kerngedachten zijn en het kind absoluut centraal moet staan.

Met deze filosofie hebben wij als doel om in 2023 jeugdvoetbal te kunnen bieden aan alle leeftijden binnen de gewestelijke reeksen (U6-U17). Specifiek voor het meisjesvoetbal zullen deze gemengd worden wij de jongens, mits er een ploeg kan gevormd worden door een voldoende aantal meisjes om zo de doorgroei naar een vrouwenploeg te verzekeren.

De visie van Herk Sport is een gezonde 2e provinciale club te zijn. Op jeugdvlak betekent dit dat wij gewestelijk voetbal willen aanbieden met een goede opleidingsstructuur. Wij willen voor elke leeftijd een jeugdploeg hebben van U6-U21.

Verder zetten wij ook in op andere projecten zoals het meisjesvoetbal, in de hoop een vrouwenploeg te kunnen maken zodat ook meisjes kunnen doorgroeien binnen onze club.

Elke speler is welkom bij Herk Sport ongeacht het niveau, geslacht, leeftijd of etnische achtergrond. Voetbal is voor iedereen en verbindt ons met elkaar.

Om een jeugdvoetballer te kunnen opleiden tot een volwassen voetballer moet er dus een stevige brug gebouwd worden die door fun en formation-pijlers wordt ondersteund en die uit 4 lagen dient te bestaan, nl.

  1. zonefilosofie,
  2. het leerplan,
  3. de wedstrijd- en tussenvormen
  4. de speler staat centraal.

Voor Herk Sport betekent een speler staat centraal,:

  1. de speler steeds het volste vertrouwen moet krijgen
  2. de speler steeds bij de trainer terecht kan
  3. de speler voldoende speelgelegenheid krijgt
  4. de positieve ontwikkeling van de speler voorop staat en dat het resultaat van ondergeschikt belang is