Het lidgeld voor het seizoen 2022-2023 werd vastgesteld op:

Onderbouw U6, U7, U8, U9 € 200,-
Middenbouw U10, U11, U12, U13 € 220,-
Bovenbouw U15, U17 € 235,-

 

Omwille van de hoge onkosten voor de club bij de opstart van het seizoen willen we vragen om het lidgeld zo snel mogelijk over te schrijven op bankrekeningnummer BE15 7351 3810 3130 van de club met mededeling “naam speler + geboortejaar”. Om geldig ingeschreven te zijn moet het lidgeld ten laatste voldaan zijn op 30 september 2022.

In het lidgeld zijn de wedstrijdsokken en een sporttas inbegrepen, alsook de voetballen voor trainingen en wedstrijden.